Σας ανακοινώνουμε ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων με την με αριθ. πρωτ 495193/353197/13298/4558 από 8/10/2018 απόφαση εγκρίνει την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΜΠΙΝΩΝ , ΜΙΚΡΟΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΜΟΡΓΟ» για να επεκταθεί το δίκτυο προς Κατάπολα, Λαγκάδα και Θολάρια μετά από αίτηση του Δήμου Αμοργού.

Με το έργο αυτό, που θα αρχίσει στις 25 Οκτωβρίου 2018, θα αυξηθεί η ταχύτητα στο Διαδίκτυο και θα βελτιωθεί η ποιότητα των επικοινωνιών γενικότερα.

Έτσι ένα ακόμα έργο που ήταν απαίτηση ετών από τους επιχειρηματίες και τα νοικοκυριά γίνεται πραγματικότητα.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ