Αγαπητές Συμπατριώτισσες και Αγαπητοί Συμπατριώτες  , με ευχαρίστηση σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ΄ αριθμό 533 της 27/2/2019 (ΑΔΑ: ΩΔΚΗ4653ΠΓ-77Κ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης  Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπου  ΚΑΣΙΜΗ, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» το έργο

 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ  ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΔΙ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ»

με κωδικό ΟΠΣ 5032565, προϋπολογισμού ύψους  1.745.806,00 ευρώ  .

Έτσι ένα ακόμη μεγάλο έργο, που ήταν επιθυμία των ψαράδων μας για δεκαετίες γίνεται πραγματικότητα .

Με το έργο αυτό θα εξασφαλιστεί ο λιμενισμός  των αλιευτικών σκαφών της Αμοργού και θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της περιοχής. Σχεδιάστηκε ως προς το μέγεθος και την αρχιτεκτονική του με τέτοιο τρόπο , ώστε να είναι συμβατό με τον παρακείμενο διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό του  Ξυλοκερατιδίου, προστατευομένου έτσι του περιβάλλοντος ενώ παράλληλα δεν  θα επηρεάζει τον ελλιμενισμό των μεγάλων πλοίων της ακτοπλοΐας.

Όταν αρχίσει η κατασκευή του  έργου θα απομακρυνθούν οι προσχώσεις μπροστά στο Ηρώο αφού τα υλικά – μπλόκια και πέτρες- θα ενσωματωθούν στην κατασκευή   του καταφυγίου , αποκαθισταμένου και εκεί του περιβάλλοντος της περιοχής  .

Εκφράζομε τις ευχαριστίες μας στους Τεχνικούς της Τεχνικής μας   Υπηρεσίας  γιατί κατόρθωσαν να ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες , ώστε να καταστεί εφικτή η ένταξη του έργου.

Ευχαριστούμε επίσης τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής     Ανάπτυξης για την κατανόηση και τη συνεργασία τους.

Σύντομα θα προχωρήσομε στις διαδικασίες  για την δημοπράτηση του έργου. Και τέλος σύντομα θα είμαστε έτοιμοι για την υποβολή ένταξης του Αλιευτικού Καταφυγίου Καλοταρίτισσας και άλλων λιμενικών έργων.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ