Σας ενημερώνουμε ότι στις 18-11-2019 υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Αμοργού Καραΐσκου Ελευθέριου και του εκπροσώπου της εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ κ. Κρούσκου Δημήτριου η σύμβαση του έργου “Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Όρμου Αιγιάλης και Λαγκάδας περιοχής Αιγιάλης Δήμου Αμοργού”. Το ποσό της σύμβασης είναι 1.916.574,84 ευρώ και έχει συμβατική προθεσμία 24 μήνες.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ