Με ευχαρίστηση σας ανακοινώνουμε ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Χαρίτση εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» το έργο «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών όρμου Αιγιάλης και Λαγκάδας και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) περιοχής Αιγιάλης Δήμου Αμοργού» προϋπολογισμού ύψους 5.000.000 ευρώ.

Οίκοθεν νοείται ότι στο Βιολογικό Καθαρισμό θα συμπεριληφθούν και τα λύματα του Ποταμού και των Θολαρίων.

Σύντομα θα προβούμε στην δημοπράτηση του έργου και για την εξέλιξη των διαφόρων σταδίων υλοποίησης θα σας ενημερώνομε με δελτία τύπου.