Σας ενημερώνουμε ότι εντάχθηκε η Πράξη «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού» με Κωδικό ΟΠΣ 5045903 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστεί υπέργεια δεξαμενή 1000 κ.μ., ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 25,00m x 10,00m x 4,50m. Η μέγιστη στάθμη ύδατος θα φτάνει στα 4,00m. Η δεξαμενή θα περιλαμβάνει  δύο ίσου μεγέθους θαλάμους (διθαλάμια).

Η νέα δεξαμενή θα συνδέεται με κατάλληλους αγωγούς με την υφιστάμενη γεώτρηση, το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης και τη δεξαμενή Κολοφάνας και με την υφιστάμενη δεξαμενή Αρκεσίνης, με δυνατότητα επιλογής της υδροδότησης του δικτύου είτε από τη νέα δεξαμενή, είτε από την υφιστάμενη, είτε και από τις δύο μαζί.

Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ