Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου υπαίθριου Αθλητικού Κέντρου Καταπόλων

Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου υπαίθριου Αθλητικού Κέντρου Καταπόλων