Με ευχαρίστηση σας ανακοινώνουμε ότι εντάχθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στάθη Γιαννακίδη ,(ΑΔΑ ΩΗΗΘ465Χ18-ΒΧΒ), στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018, στη ΣΑΕ 016, το έργο ”Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 υπαίθριου Αθλητικού Κέντρου Καταπόλων” με προϋπολογισμό ύψους 154.606,00€ σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη από το Δήμο.

Σύντομα θα αρχίσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ