Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας (Άρθρο 8), «Η κατάληψη πεζοδρομίου ή τμήματος αυτού ή δρόμου και γενικά κοινόχρηστου χώρου με οικοδομικά υλικά επιτρέπεται μόνο με άδεια της Δημοτικής Αρχής στον προσδιορισμένο χώρο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά την καταβολή σχετικού τέλους. Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε τα υλικά αυτά να μην ρυπαίνουν τον γύρω χώρο. Στους παραδοσιακούς οικισμούς, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε κατάληψη από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο από 50,00 έως 300,00 ευρώ.»

Παρακαλείστε να τηρείτε τον κανονισμό καθαριότητας, καθώς η μη τήρηση των διατάξεων του θα επιφέρει τις ανάλογες κυρώσεις στους παραβάτες.

Ας βοηθήσουμε όλοι για μία Αμοργό πιο καθαρή!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ