Κανονισμός καθαριότητας Δήμου Αμοργού για διαβούλευση