Κανονισμός για στάθμευση ενοικιαζόμενων οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους