Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας (Άρθρο 6), μεγάλα αντικείμενα που έχουν φθαρεί (ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, είδη υγιεινής, ογκώδη μεταλλικά αντικείμενα κ.λ.π) μεταφέρονται σε συγκεκριμένους χώρους και σε συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδος που υποδεικνύει ο Δήμος για την περισυλλογή τους.  Δεν επιτρέπεται σε υπόλοιπες ημέρες τα αντικέιμενα αυτά να βρίσκονται στους τόπους συγκέντρωσης των απορριμμάτων. Μπάζα και προϊόντα εκσκαφής μεταφέρονται στην ανακύκλωση σε συννενόηση με τον ιδιώτη, ενώ τα κλαδιά απομακρύνονται σε συννενόηση με τον Δήμο. Όλα τα παραπάνω ΔΕΝ επιτρέπεται να παραμείνουν σε κοινόχρηστους χώρους.

Οι χώροι συγκέντρωσης είναι πλησίον των κάδων απορριμμάτων της εκάστοτε περιοχής.

Ημέρες μεταφοράς των απορριμμάτων από τους κατοίκους προς στους χώρους συγκέντρωσης:

Κατάπολα, Κάτω μεριά: Τρίτη

Αιγιάλη, Χώρα: Πέμπτη

Ημέρες περισυλλογής των απορριμμάτων από τον Δήμο:

Κατάπολα, Κάτω μεριά: Τετάρτη

Αιγιάλη, Χώρα: Παρασκευή

Παρακαλείστε να τηρείτε τον κανονισμό καθαριότητας, καθώς η μη τήρηση των διατάξεων του θα επιφέρει τις ανάλογες κυρώσεις στους παραβάτες.

Ας βοηθήσουμε όλοι για μία Αμοργό πιο καθαρή!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ