Μέγα το της θαλάσσης κράτος

Μέγα το της θαλάσσης κράτος