Καλούμε τους πολίτες να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις!
Εφιστούμε ιδιαίτερη προσοχή σε όλο το οδικό δίκτυο !