Ο Δήμος Αμοργού δια του Δημάρχου Νικ. Φωστιέρη συμμετέχει στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που πραγματοποιείται στην Αθήνα, από 3-5 Δεκεμβρίου με σύνθημα << Η Ελλάδα Ψηλά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Μπροστά>> και αφορά θέματα σχετικά με τη νέα Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το Νόμο ‘’ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ’’, την Κοινωνική Πολιτική, την Υγεία, την Απασχόληση, το Δημογραφικό, το Περιβάλλον, τη Χωροταξία, τη διαχείριση των Απορριμμάτων, τα Οικονομικά, τα Αναπτυξιακά κα. Στην ενότητα ‘’ΘΕΣΜΙΚΑ’’ θα διατυπωθούν οι προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη Συνταγματική αναθεώρηση.
Το Συνέδριο μεταδίδεται Ζωντανά και μπορείτε να το παρακολουθήσετε με οδηγίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
Ο Δήμος Αμοργού δια του Δημάρχου Νικ. Φωστιέρη συμμετέχει στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που πραγματοποιείται στην Αθήνα, από 3-5 Δεκεμβρίου με σύνθημα << Η Ελλάδα Ψηλά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Μπροστά>> και αφορά θέματα σχετικά με τη νέα Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το Νόμο ‘’ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ’’, την Κοινωνική Πολιτική, την Υγεία, την Απασχόληση, το Δημογραφικό, το Περιβάλλον, τη Χωροταξία, τη διαχείριση των Απορριμμάτων, τα Οικονομικά, τα Αναπτυξιακά κα. Στην ενότητα ‘’ΘΕΣΜΙΚΑ’’ θα διατυπωθούν οι προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη Συνταγματική αναθεώρηση.
Το Συνέδριο μεταδίδεται Ζωντανά και μπορείτε να το παρακολουθήσετε με οδηγίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ