Η άμεση ανταπόκριση του δήμου κατέστησε δυνατή τη διέλευση οχημάτων από το σημείο του Αγίου Παύλου. 13-02-2019