Σας ενημερώνουμε ότι από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου  θα πραγματοποιηθεί η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2018, στις δράσεις  της οποίας  ο Δήμος μας συμμετέχει. Η εκστρατεία  φέτος έχει ως θέμα την «Πολυτροπικότητα» και ως κεντρικό θέμα «Συνδυάζω – Μετακινούμαι», δηλαδή πως μπορώ  να συνδυάσω τα διάφορα μεταφορικά μέσα για να μετακινηθώ  χωρίς χρήση αυτοκινήτου ή ελάττωση της χρήσης  του και έτσι να προστατεύσω το περιβάλλον. Οι επί μέρους επιλογές που είναι δυνατόν να έχομε μπορεί να είναι:

α. Η χρήση του ποδηλάτου ως εναλλακτικό μέσο μεταφοράς ανθρώπων αλλά και εμπορευμάτων.

β. Το βάδισμα εκεί όπου μπορεί να γίνει ο συνδυασμός ποδηλάτου και βαδίσματος.

γ. Η χρησιμοποίηση  εναλλάξ του ιδιωτικού αυτοκίνητου όταν κάνομε την ίδια διαδρομή με το γείτονα μας.

Ο Δήμος διοργανώνει ένα διαγωνισμό SELFIE στην ιστοσελίδα του στο FACEBOOK όπου οι πολίτες και κατά προτίμηση παιδιά θα αναρτήσουν φωτογραφίες τους  οι οποίες θα δείχνουν τρόπους κινητικότητας χωρίς αυτοκίνητο  , όπως παραπάνω, με έπαθλο για την καλύτερη φωτογραφία ένα ποδήλατο για κάθε χωρική ενότητα δηλ. Αιγιάλη, Κάτω Μεριά, Χώρα και Κατάπολα.

Οι κ. Διευθυντές  των Σχολείων παρακαλούνται να ενημερώσουν τους μαθητές σχετικά με τα παραπάνω.

Ας προσπαθήσομε όλη αυτή την εβδομάδα θα κινηθούμε στις δουλειές μας  χωρίς την χρήση αυτοκίνητου η τουλάχιστον να ελαττώσομε τη χρήση του.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ