Σας ανακοινώνουμε ότι την 11-4-2019 ολοκληρώθηκε η δημοπρασία του έργου ‘’Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Όρμου και Λαγκάδας περιοχής Αιγιάλης Δήμου Αμοργού’’ και αναμένεται σύντομα η ανάδειξη οριστικού αναδόχου του έργου και η υπογραφή της σύμβασης. Επισημαίνουμε ότι το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στα πλαίσια της υπ’ αριθ.56343/11-10-2018 απόφασης ένταξης.

Έτσι καθίσταται σαφές, ότι η υλοποίηση του έργου είναι πλέον δεδομένη και όχι στη σφαίρα της φαντασίας μας. Ακολουθεί η δημοπράτηση των εγκαταστάσεων του Βιολογικού.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ