Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα στις 31-10-2019 υπογράφηκε στη Νάξο μεταξύ του Δημάρχου Αμοργού και του προϊσταμένου της ΔΟΥ Νάξου το δανειστικό συμβόλαιο μεταξύ του Δήμου Αμοργού και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση του έργου ΄΄Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Όρμου Αιγιάλης και Λαγκάδας και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) περιοχής Αιγιάλης Δήμου Αμοργού΄΄. Το ποσό του δανειστικού συμβολαίου είναι 5.000.000 ευρώ και καλύπτεται εξολοκλήρου από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επίσης με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4606/31-10-2019 έγγραφο του Δήμου Αμοργού προσκλήθηκε η ανάδοχος εταιρεία 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ να υπογράψει στις 18-11-2019 την σύμβαση του έργου ΄΄Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Όρμου και Λαγκάδας περιοχής Αιγιάλης Αμοργού΄΄.

Πολύ σύντομα ο Δήμος Αμοργού θα δημοπρατήσει το έργο ΄΄Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) περιοχής Αιγιάλης Αμοργού΄΄

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ