Σας γνωρίζουμε ότι κατά την περίοδο αυτή εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και επισκευών στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού Καταπόλων. Στα πλαίσια αυτών των εργασιών κάποια συστήματα του βιολογικού καθαρισμού υπολειτουργούν περιοδικά. Σ’αυτό ακριβώς οφείλεται το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν κάποιες δυσάρεστες οσμές, ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου.

Εκτιμούμε ότι οι εργασίες συντήρησης θα έχουν ολοκληρωθεί περί τα μέσα της εβδομάδας κι έτσι ο βιολογικός θα λειτουργεί και πάλι πλήρως και κατά συνέπεια θα εξαλειφθεί και το φαινόμενο των δυσάρεστων οσμών.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.