Σας γνωρίζομε ότι τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 , θα αρχίσουν από τη COSMOTE οι εργασίες επέκτασης του δικτύου οπτικών ινών, διαδοχικά προς τα Κατάπολα, τον Άγιο Παύλο , τον Όρμο Αιγιάλης , την Λαγκάδα, τα Θολάρια, τη Χώρα και την Αρκεσίνη.

Με το έργο αυτό , που είναι αναπτυξιακό, ικανοποιούνται τα αιτήματα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών , αφού με την επέκταση των οπτικών ινών θα αυξηθεί η ταχύτητα και η αξιοπιστία των επικοινωνιών του διαδικτύου , (INTERNET) και θα συμβάλει στην πολιτική μας «Περιορισμός της απομόνωσης» που ήταν η χρήση των νέων τεχνολογιών για το σκοπό αυτό.

Επειδή οι εργασίες θα εκτελούνται κυρίως επί του επαρχιακού οδικού δικτύου και περιορισμένα εντός των οικισμών , παρακαλούνται οι οδηγοί οχημάτων και κυρίως των βαρέων (νταλικών, φορτηγών, μπετονιέρων.) να συμμορφώνονται προς τις σηματοδοτήσεις των έργων για αποφυγή ατυχήματος τόσο στο εργαζόμενο προσωπικό όσο και στα εκτελούμενα έργα.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ