Μετά την ολοκλήρωση του φαινομένου των καθιζήσεων που παρατηρήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου του αλιευτικού καταφυγίου στο Ξυλοκερατίδι και την επανατοποθέτηση των τεχνητών ογκόλιθων στον προσήνεμο μόλο του έργου, ουσιαστικά έχουν ολοκληρωθεί οι καθαρά λιμενικές εργασίες του έργου και θα επαναρχίσουν άμεσα (από την προσεχή Δευτέρα 6-12-2021) οι εργασίες στην χερσαία ζώνη του έργου, με την κατασκευή των ανωδομών, την τοποθέτηση των βασικών υποδομών και παροχών κτλ.

Στα πλαίσια αυτά και επειδή προφανώς στην χερσαία ζώνη του έργου θα αναπτυχθεί και πάλι ο εργοταξιακός χώρος και θα διέρχονται φορτηγά, μπετονιέρες και άλλα μεγάλα οχήματα, θα πρέπει να μετακινηθούν όλα τα οχήματα που σταθμεύουν εκεί, να μετακινηθεί η περίφραξη του εργοταξίου στην αρχική της θέση και να απαγορευτεί η διέλευση των πεζών προς την σκάλα μετά την είσοδο του γυμναστηρίου για λόγους ασφαλείας.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να συνεργαστούν με τα ανωτέρω μέτρα και να βοηθήσουν στην απρόσκοπτη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και η Λιμενική Αρχή των Καταπόλων να αστυνομεύσει τα μέτρα ώστε να εφαρμοστούν χωρίς προβλήματα.