Ανακοινώνεται ότι κατά τις αμέσως προσεχείς ημέρες και για χρονικό διάστημα 7-10 ημερών, θα εκτελούνται εργασίες στον παραλιακό δρόμο στα Κατάπολα, κατά μήκος της κεντρικής προβλήτας και μέχρι το τέλος του οικισμού, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Αφαλάτωση Καταπόλων παραγωγής πόσιμου νερού 600 κ.μ./ημέρα».

Παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες της περιοχής να συνεργαστούν ώστε οι εργασίες να εκτελεστούν απρόσκοπτα και να περατωθούν το ταχύτερο δυνατό. Επίσης παρακαλείται η Λιμενική Αρχή να μεριμνήσει για την απομάκρυνση των αυτοκινήτων από την περιοχή.

Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα και πριν την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου, ώστε η κατασκευή του έργου στο σύνολό του να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό. Γι’ αυτό θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν άμεσα και χωρίς προβλήματα.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ