Εργασίες Κτηματογράφησης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως εν όψη της έναρξης του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή των Κυκλάδων της οποίας ανάδοχος είναι η Γεωανάλυση Α.Ε, τα συνεργεία της εταιρείας εκπονούν πρόδρομες εργασίες κτηματογράφησης στις περιοχές των νήσων Κυκλάδων όπως συμβατικά απαιτείται προκειμένου για την διευκόλυνση των πολιτών στην υπόδειξη των ιδιοκτησιών τους σε πρόσφατα χαρτογραφικά υπόβαθρα κατά την φάση της συλλογής δηλώσεων.