Με αφορμή διάφορες φήμες που κυκλοφόρησαν τελευταία σε σχέση με την εργασία ΄΄Εργασίες αποχέτευσης στο Σελάδι Θολαρίων΄΄ σας ενημερώνουμε τα εξής:

Με την υπ’ αριθμ. 61/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η εργασία ΄΄Εργασίες αποχέτευσης στο Σελάδι Θολαρίων΄΄ με ποσό 24.000 ευρώ. Με την υπ’ αριθμ. 564/2018 απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε η ανωτέρω εργασία στον κ. Γρίσπο Λάμπρο. Στη συνέχεια ο Δήμος υπέγραψε στις 23-11-2018 σύμβαση για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας με τον κ. Λάμπρο Γρίσπο με ποσό 24.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της εργασίας από το Δήμο θα πρέπει αυτή να έχει ολοκληρωθεί και να υπάρχει το πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης της εργασίας υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για να πληρωθεί μια εργασία από το Δήμο πρέπει αυτή να έχει ολοκληρωθεί και μάλιστα να έχει κατασκευαστεί καλώς.

Η εργασία θα εκτελεστεί ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες το 2019.

Παρακαλούμε τους πολίτες για οποιοδήποτε θέμα που τους απασχολεί να απευθύνονται στο Δήμο για επίσημη ενημέρωση, γιατί δυστυχώς λόγω της προεκλογικής περιόδου έχει αρχίσει η παραπληροφόρηση από μερικούς βιαστικούς.

Ν. Φωστιέρης
Δήμαρχος Αμοργού