Σας ανακοινώνουμε ότι υπεβλήθησαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλα τα απαραίτητα στοιχεία (μελέτη, αδειοδοτήσεις κτλ. ) για την ένταξη προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) του Αλιευτικού Καταφυγίου στο Ξυλοκερατίδι Αμοργού, προϋπολογισμού ύψους 2.170.000 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ.

Σύντομα θα σας ενημερώσομε για την πορεία ένταξης και χρηματοδότησης του έργου.