Στην έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Αμοργού και των όρων αυτής, για την υλοποίηση του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Αμοργού (Γ-Φάση) προέβη η Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑΙ, στη 24η συνεδρίαση του 2020, με την υπ. αριθμ. 586/2020 απόφασή της, στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος που αφορά στην αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων σε όλα τα νησιά ευθύνης της ΠΝΑΙ.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου του Δήμου Αμοργού, προκειμένου να εκτελεστεί έργο που αποσκοπεί στην  αποκατάσταση των φθορών και τη βελτίωση των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και των υπαίθριων χώρων των σχολικών μονάδων.

Τα σχολικά κτίρια που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες είναι:

  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
  • ΕΠΑ.Λ ΑΜΟΡΓΟΥ
  • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
  • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ
  • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μέσω της ΣΑΕΠ 567 και την εγγεγραμμένη πράξη με κωδικό 2015ΕΠ56700002 & τίτλο “Έργα Συντηρήσεων -Επισκευών Σχολικών Κτιρίων σε νησιά της ΠΕ Κυκλάδων’.

Ο Δήμος Αμοργού ως φορέας υλοποίησης, αναλαμβάνει την ωρίμανση και κατασκευή του έργου.

«Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσα από την συνεχή διεκδίκηση και εξασφάλιση πρόσθετων χρηματοδοτήσεων από το ΠΔΕ για την αποκατάσταση των σχολικών κτηρίων του Νοτίου Αιγαίου έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης στα νησιά μας. Τις θερμές μας ευχαριστίες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στον Περιφερειαρχή κ. Γ. Χατζημάρκο και τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτη για την ανταπόκριση τους και στο τρίτο αίτημα χρηματοδότησης που τους απευθύναμε» δήλωσε ο Δήμαρχος Αμοργού Καραϊσκος Ελευθέριος.