ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το  Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου σχεδιάζει μια σειρά από ταχύρρυθμα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα απευθύνονται σε όλους τους επαγγελματίες των νησιών μας και θα παρέχουν στους συμμετέχοντες και τη σχετική πιστοποίηση. Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν τόσο εξ αποστάσεως όσο και δια ζώσης και σε χρόνους που να σας εξυπηρετούν, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέτρα προστασίας αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχικότητας στα νησιά. Στόχος μας είναι τα προγράμματα αυτά να είναι προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες και να καλύπτουν τους στόχους των επιχειρήσεών σας, εφόσον εσείς αποτελείτε τον βασικότερο και ουσιαστικότερο πυλώνα της νησιωτικής επιχειρηματικότητας. Για το λόγο αυτό ζητάμε και τη δική σας συμβολή προκειμένου να καταγράψουμε τις ανάγκες σας και να συνδημιουργήσουμε επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου κι αναγνώρισης.

Εάν επιθυμείτε να καταγραφεί και η δική σας άποψη, πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, το οποίο διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά! Για τον καλύτερο σχεδιασμό των προγραμμάτων, θα θέλαμε τις απαντήσεις σας έως 25 Ιανουαρίου 2021.Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων!