ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΝΗΣΙΔΑ”

Με αφορμή ερωτήματα και προβληματισμούς που έχουν τεθεί από επιχειρήσεις των Κυκλάδων σχετικά με το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στο Νότιο Αιγαίο» (ΝΗΣΙΔΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» πραγματοποιείται ενημερωτική εκδήλωση με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Εταιρείας (ΕΛΑΝΕΤ).

Σκοπός της παρουσίασης, θα είναι η παροχή διευκρινίσεων σε επι μέρους θέματα, όρους, προυποθέσεις και κριτήρια αξιολόγησης, για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.