Το Κ. Υ. Αμοργού ενημερώνει τους πολίτες της Αμοργού, ότι προτίθεται να προσλάβει επικουρικό προσωπικό.
Πρόκειται για:
1. Μια θέση διοικητικού υπαλλήλου,
2. Μια θέση ΤΕ ή ΔΕ νοσηλευτών,
3. Μια θέση χειριστή ακτινολογικού.
4. Μια θέση διασώστης – οδηγός ασθενοφόρου

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας :
www.loipoepikouriko.moh.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των προσλήψεων μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.moh.gov.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ