Αύριο Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου τηρώντας όλα τα μέτρα που προβλέπονται για την αντιμετώπιση διασποράς του COVID-19 το πολεμικό πλοίο ΤΠΚ ΜΠΛΕΣΣΑΣ θα είναι επισκέψιμο τις ώρες

18:00 -20:00.