ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΣΤΗΝ ΕΔΡΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Πρόγραμμα Εορτής 28ης Οκτωβρίου 1940 στην έδρα του Δήμου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το Πρόγραμμα του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου έχει ως εξής :
Πρόγραμμα Εορτής 28ης Οκτωβρίου 1940