ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν αφενός τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι υπάλληλοι των Δήμων και των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων στην ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών των ευπαθών ομάδων, αλλά και τις παράλληλες ανάγκες για τον περιορισμό των δυνατοτήτων διασποράς του κορωνοϊού, και της μέριμνας για την διασφάλιση της υγείας των ίδιων των υπαλλήλων σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Κύρια προσπάθεια του ΟΠΕΚΑ είναι το σύνολο των αναγκαίων διαδικασιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών και για την καταβολή των επιδομάτων που δικαιούνται, να γίνεται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω ταχυδρομείου.

Συνεπώς, για τα επιδόματα όπου η εξυπηρέτηση των πολιτών μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, υπάρχει η δυνατότητα οι πολίτες να εξυπηρετούνται τηλεφωνικά και να αποστέλλουν τα τυχόν αναγκαία δικαιολογητικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σαρωμένα και επισύναψη στο email του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου), είτε ταχυδρομικώς.

Επιπλέον, επισημαίνεται  στους πολίτες η δυνατότητα που έχουν να καταθέτουν την αίτησή τους σε ύστερο χρόνο, λόγω των παρατάσεων που έχουν δοθεί για την καταβολή των αντίστοιχων επιδομάτων, παρατάσεις που, όπως διαφαίνεται μάλλον θα επεκταθούν.

Επιπρόσθετα, μέσω πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020)  έχουν ρυθμιστεί τα κάτωθι :

  • Για αιτήσεις επιδόματος γέννηση​ς δίνεται παράταση υποβολής έως 30 Απριλίου 2020 καθώς και αναστολή της δίμηνης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών.
  • Για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγύης και το ​Επίδομα Στέγασης εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση έως 11/03/2020, παρατείνεται για ένα μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων η οποία έληξε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.
  • για ​αναπηρικά προνοιακά επιδόματα ​που λήγουν έως 31/03/2020 και για τα οποία εκκρεμεί ιατρική κρίση από τα ΚΕΠΑ χωρίς υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου, παρατείνεται για τρεις μήνες η καταβολή του επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ.

 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Αναφορικά με τις αιτήσεις αυτών των δύο επιδομάτων  ανακοινώνονται τα εξής:

Από την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) τόσο για τα άτομα που αιτούνται προνοιακού επιδόματος αναπηρίας (Νέες αιτήσεις και αιτήσεις ανανέωσης), καθώς και αιτήσεις για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστου Υπερήλικα, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να συμπληρώνουν την online αίτηση:

Με τη συμπλήρωση της συγκεκριμένης αίτησης και την υποβολή της, ο πολίτης κατοχυρώνει την έγκαιρη έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων, σε περίπτωση που τελικά κριθεί τελικά δικαιούχος των αιτηθέντων παροχών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνεπώς, δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη για μετάβαση του πολίτη στο Κέντρο Κοινότητας,

παρά μόνον σε πολύ εξαιρετικές καταστάσεις (π.χ. πλήρης αδυναμία για την υποβολή αυτής της αίτησης).

Σε κάθε περίπτωση για την διεκπεραίωση των αιτήσεων που θα υποβληθούν με τον ανωτέρω τρόπο θα αναζητηθούν, αρμοδίως, τα προβλεπόμενα από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο δικαιολογητικά, τηρουμένων των διατάξεων περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης καθώς και των διατάξεων οι οποίες αφορούν στην επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων  μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Σημειώνεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, για τα δύο αυτά συγκεκριμένα επιδόματα έχουν δημιουργηθεί ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ email και τηλέφωνα στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες της Αττικής. Αυτά είναι τα εξής:

Αναπηρικά προνοιακά επιδόματα: τηλ.: 2131519238 -email: anapirika.epid@opeka.gr

Ανασφάλιστοι υπερήλικες: τηλ.: 2131519206 – email: anasfal.yperhl@opeka.gr

Για τους πολίτες που κατοικούν στις λοιπές περιφέρειες της χώρας, οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να απευθύνονται στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού, στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ στο link Επικοινωνία>Τηλεφωνικός Κατάλογος ΟΠΕΚΑ (.https://opeka.gr/tilefonikos-katalogos-opeka/).

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ έχει ήδη προχωρήσει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες που θα διασφαλίσουν ότι η επικοινωνία μεταξύ των Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ -Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Διευθύνσεων- και των Κέντρων Κοινότητας Δήμων θα είναι συνεχής και αδιάλειπτη.

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού
Κέντρο Κοινότητας
Πληροφορίες: Σοφία Νομικού
Τηλέφωνο: 2285360222
Ηλεκτρονική διεύθυνση: sofia.nomikou@1256.syzefxis.gov.gr