ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ , ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ.