Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαδικασία Κτηματογράφησης Κυκλάδων συνεχίζεται.Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες.

GEO_EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΤΗΜ_ΚΥΚΛΑΔΩΝ