ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΡΟΜΟΥ

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης μας για το κλείσιμο του δρόμου, σας ενημερώνουμε ότι θα παραταθεί μέχρι την Κυριακή 30 Ιουνίου και ώρα 7:00 μ.μ.