ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υποτιθέμενοι πελάτες σας ζητούν να μπείτε στο τραπεζικό λογαριασμό σας και να κάνετε αποδοχή του ποσού που αντιστοιχεί στο προϊόν που δήθεν θέλουν να αγοράσουν ή σε ημέρες διαμονής στο κατάλυμά σας, αναγράφοντάς το στο σχετικό πεδίο, καθώς σκοπός τους είναι να σας αποσπάσουν χρήματα και όχι να καταθέσουν το ποσό της αγοράς ή της διαμονής, στον λογαριασμό σας.

Αν αντιληφθείτε κάτι τέτοιο, ενημερώστε άμεσα το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.