Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον πίνακα που ανάρτησε η ΡΑΕ στις 22/07/2022 στην ιστοσελίδα της (Link: https://www.rae.gr/anakoinoseis/43331/?fbclid=IwAR1WNgAjYzgF aEpENN-99rdPRq2giTQj77VdRPNiftjzBhhDh405PU9hiY), οι ακόλουθες άδειες παραγωγής σταθμών ΑΠΕ που είχαν δοθεί στην Αμοργό, έπαυσαν αυτοδικαίως να ισχύουν από τις 16/04/2022 λόγω μη προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού μέχρι την ημερομηνία αυτή και ύστερα από την εξέταση σχετικών ενστάσεων.

Η άδεια παραγωγής στην ΝΙΑΤΑ AIOLOSΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε, θυγατρική της EDF EN HELLAS A.E., είχε εκδοθεί στις 19-09-2011 και για την Αμοργό αφορούσε στην εγκατάσταση 19 Ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 43,7ΜW.

Κατά των τριών υβριδικών σταθμών ο Δήμος Αμοργού έχει προσφύγει στην δικαιοσύνη από τον Μάϊο του 2020 εκφράζοντας μεταξύ άλλων την αντίρρησή του στην εγκατάσταση και λειτουργία τους χωρίς την συμμετοχή του στην διαδικασία αυτή αλλά και στην χωροθέτησή τους.

Στον επισυναπτόμενο χάρτη της ΡΑΕ απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα τα Αιολικά Πάρκα και οι Υβριδικοί Σταθμοί που έχουν απορριφθεί. Με πράσινο χρώμα απεικονίζονται τα δύο υβριδικά για τα οποία έχουν δοθεί άδειες παραγωγής και εκκρεμούν οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας και για τα οποία επίσης έχει καταθέσει προσφυγές ο Δήμος Αμοργού.  

Ο Δήμος Αμοργού επίσης έχει προσφύγει κατά της 0433/2022 Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου την οποία εξέδωσε η ΡΑΕ στις 28/05/2022 σε αντικατάστασης παλαιότερης άδειας, για το αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 282,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 282,0MW στη θέση Ν. ΟΦΙΔΟΥΣΑ, ΠΟΝΤΙΚΟΥΣΑ, ΛΕΒΙΘΑ, ΚΙΝΑΡΟΣ, ΓΛΑΡΟΣ, ΛΙΑΔΗ και ΠΛΑΚΑ των Δημοτικών Ενοτήτων Αμοργού, Αστυπάλαιας και Λέρου, των Δήμων Αμοργού, Αστυπάλαιας και Λέρου, της εταιρείας «ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». Την περιβαλλοντική αδειοδότηση της αρχικής άδειας η ίδια η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, είχε απορρίψει πρόσφατα λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

Να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ΜΤ της Αμοργού με την Νάξο έχει συμπεριληφθεί στο εγκεκριμένο από την ΡΑΕ (απόφαση 613/2021) Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2021-2025 στο πλαίσιο της Δ΄ Φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων.

Τέλος η επιτροπή των ΑΠΕ του Δήμου Αμοργού παράλληλα με τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων του νησιού στα θέματα των ΑΠΕ που υλοποιεί και σε συνεργασία με άλλους φορείς θα παρουσιάσει τους επόμενους μήνες συγκεκριμένο σχέδιο για την ενεργειακή μετάβαση της Αμοργού και την βιώσιμη διαχείριση της ενέργειας στο νησί μας.