ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύσταση προς τις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων:

Σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε από την Ελληνική Πρεσβεία στη Χάγη, ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πέσει θύματα της εταιρείας “EU BUSINESS REGISTER”. Το έγγραφο της Πρεσβείας μας, συνιστά στις ελληνικές επιχειρήσεις να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικές στην περίπτωση κατά την οποία λάβουν από την EU Business Register ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο τους προτείνει την υποτιθέμενη δωρεάν εγγραφή τους σε ένα ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων. Λόγω του ότι έχουμε εντοπίσει και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, κατά τις οποίες εταιρείες υπαρκτές ή μη, σε επιστολές που απευθύνουν στις επιχειρήσεις, αφήνουν να εννοηθεί δήθεν υποχρέωσή τους για εγγραφή σε ευρωπαϊκό μητρώο, κάτι που υπαινίσσονται και οι λέξεις που χρησιμοποιούν στους διακριτικούς τίτλους τους, (EU, Registry, Register, Business κ.α.), συνιστούμε στις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, να μην απαντούν με κανένα τρόπο σε τέτοιου είδους επιστολές, καθώς α) δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση (εγγραφής σε ευρωπαϊκό μητρώο) β) ενώ υποτίθεται ότι αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, στη συνέχεια προβάλλονται οικονομικές απαιτήσεις.