Κατά το τελευταίο διάστημα παρατηρείται συχνά και κατ’ επανάληψη η παραβίαση του λουκέτου που βρίσκεται στο δημοτικό σημείο υδροληψίας στην περιοχή του Όρμου Αιγιάλης (πλησίον του Περιφερειακού Ιατρείου), το οποίο υφίσταται για την εξυπηρέτηση των βυτιοφόρων και για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, χωρίς την οποιαδήποτε σχετική άδεια και χωρίς να γίνεται μέτρηση του νερού που καταναλώνεται.

Επειδή η παραπάνω πρακτική συνιστά παράνομη πράξη (κλοπή νερού) και επισύρει διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Αμοργού (αρ. 13)  

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΕΣ

Ότι θα αναγκαστούμε αφ’ ενός μεν να τοποθετήσουε κάμερες ασφαλείας στο χώρο αυτό, αφ’ ετέρου να επιβάλλουμε τις προβλεπόμενες κυρώσεις και ποινές στους παραβάτες, που για ίδια χρήση και κατανάλωση λαμβάνουν παρανόμως νερό από το σημείο παραβιάζοντας το λουκέτο.