Ενημέρωση για τις Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού στα Κατάπολα

Σας γνωρίζουμε ότι οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού στα Κατάπολα Αμοργού λειτουργούν κανονικά και χωρίς προβλήματα και φυσικά δεν υπάρχει καμία διαρροή υγρών προς την θάλασσα.

Το φαινόμενο να παρουσιάζεται μερικές φορές μια εικόνα κηλίδας στην θαλάσσια περιοχή κοντά στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, οφείλεται σε παράσυρση χωμάτων από τον κυματισμό της θάλασσας και καμία σχέση δεν έχει με την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Τα χώματα τα οποία παρασύρονται προς την θάλασσα προέρχονται από εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις, μεταφορές και αποθήκευση χωμάτων, επανεπίχωση κτλ) που έχουν εκτελεστεί και θα συνεχίσουν να εκτελούνται για την κατασκευή του πηγαδιού άντλησης θαλασσινού νερού που είναι απαραίτητο για την λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης που κατασκευάζεται κοντά στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού.