Σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2020 συνεργείο περισυλλογής ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων του Δήμου Αμοργού, περισυνέλεξε 5 ανεπιτήρητα πρόβατα στην περιοχή των Μύλων στην Χώρα. Τα ανεπιτήρητα ζώα είχαν εισέλθει σε ξένες ιδιοκτησίες και περιφερόταν ελεύθερα πλησίον του ναϊσκου του Αγίου Γεωργίου. Τα ζώα αυτά δεν έφεραν σήμανση, εξετάσθηκαν από τον δημοτικό κτηνίατρο και οδηγήθηκαν στην δημοτική κτηνοτροφική εγκατάσταση για την σήμανση και τον σταβλισμό τους.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες αυτών των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο (τηλ:6936659080) για την επιστροφή τους και την βεβαίωση του σχετικού προστίμου από την επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.