Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υποτιθέμενοι πελάτες σας ζητούν μέσω τηλεφώνου ή μέσου ηλεκτρονικού μηνύματος να μπείτε στο τραπεζικό λογαριασμό σας και να δώσετε προσωπικούς κωδικούς .

Στόχος είναι να σας αποσπάσουν χρήματα και για αυτό το λόγο μην δίνετε σε κανέναν προσωπικούς κωδικούς σας!