Το τελευταίο διάστημα πυκνώνουν τα περιστατικά τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής απάτης εις βάρος των πολιτών.
Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σας ζητούν μέσω τηλεφώνου ή μέσου ηλεκτρονικού μηνύματος να μπείτε στο τραπεζικό λογαριασμό σας και να δώσετε προσωπικούς κωδικούς ή να δώσετε τα στοιχεία της τραπεζικής σας κάρτας.
Συνήθως οι επιτήδειοι παρουσιάζονται ως ο λογιστής σας ή ως κάποιος ενδιαφερόμενος πελάτης, και χρησιμοποιούν κάθε πειστήριο για να αποσπάσουν από εσάς τους προσωπικούς σας κωδικούς.