ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ  ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2285360201