Σας ενημερώνουμε ότι τις επόμενες μέρες υπάρχει πιθανότατα συχνών διακοπών υδροδότησης λόγω μεταφοράς στο νέο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Θολαρίων ,των υφιστάμενων συνδέσεων .

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση .