Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 658/Δ/14.10.2020) η αρ. πρωτ. 41841/22.09.2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σύμφωνα με την οποία κηρύσσεται ως αναδασωτέα, έκταση εμβαδού 45.440,00 τ.μ στη θέση «Κάψαλα» νήσου Αμοργού, Δήμου Αμοργού Κυκλάδων που καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 24.02.2020. Συγκεκριμένα στην περιοχή αυτή απαγορεύεται η βοσκή των αιγών για δέκα(10) συνεχόμενα χρόνια, η βοσκή των προβάτων και μεγάλων ζώων για πέντε(5) χρόνια, η ξύλευση χωρίς άδεια, η εκχέρσωση και κάθε άλλη μη δασική καλλιέργεια. Οι παραβάτες αυτής της Διάταξης, και εκείνοι που ενεργούν κατ’ εντολή τους τιμωρούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ποινικές διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.