Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για τα νησιά, οι παιδιατρικοί εμβολιασμοί θα πραγματοποιηθούν κατόπιν ραντεβού από τους γονείς μέσω της πλατφόρμας: emvolio.gov.gr τις κάτωθι Παρασκευές:

4, 18 και 25 Φεβρουαρίου.

Τα ραντεβού θα κλείνονται δέκα (10) μέρες νωρίτερα για την διασφάλιση του καλύτερου εφοδιασμού.