Αγαπητοί συμπατριώτες, συμπατριώτισσες,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουνβεβαιωθεί οι χρηματικοί κατάλογοι ύδρευσης (νέες συνδέσεις ύδρευσης-αποχέτευσης, μεταφορά νερού με βυτιοφόρο όχημα, παροχή νερού χωρίς υδρομετρητή),χρηματικοί κατάλογοι ενταφιασμών, κοινόχρηστωνχώρων κ.α. που αφορούν το έτος 2021.

Οι ειδοποιήσεις έχουν ημερομηνία λήξης 09/12/2022 και πέραν της ημερομηνίας αυτής ολογαριασμός θα προσαυξάνεται κατά 1% μηνιαίως.

Η είσπραξη των εμπρόθεσμων λογαριασμώνμπορεί να γίνεται:

στα καταστήματα ΕΛ.ΤΑ.,
στο Ταμείο του Δήμου με μετρητά και σε μηχάνημα POS κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και
με κατάθεση στο λογαριασμό του Δήμου στηΤράπεζα Πειραιώς (GR65 0171 1530 0061 5303 0020 131) αναγράφοντας απαραίτητα τοονοματεπώνυμο του καταναλωτή και τον αριθμότου υδρομετρητή.

Επισήμανση: οι λογαριασμοί που έχουνληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να εξοφληθούν μέσω τραπέζης μόνο αφού επικοινωνήσετε με τοταμείο του δήμου (22853 60227 / 217).

Η είσπραξη των εκπρόθεσμων λογαριασμών θα γίνεται αποκλειστικά στο Ταμείο του Δήμου. Νασημειώσουμε ότι όσοι λογαριασμοί έχουνληξιπρόθεσμες οφειλές δεν μπορούν να εξοφληθούνστα ΕΛ.ΤΑ. παρά μόνο στο Ταμείο του Δήμου.