ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Σας ενημερώνουμε πως εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) (αρ.Γ4β/Γ.Π. οικ.7980  ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. 460, 14/02/2020) που καθορίζει τα προσόντα ανά ειδικότητα για την πρόσληψη λοιπού επικουρικού προσωπικού σε νοσοκομεία και φορείς Υγείας όλης της χώρας.

Οι απαραίτητες ειδικότητες για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Αμοργού είναι οι κάτωθι:

 • Δύο (2) νοσηλευτές/τριες (1 Τ.Ε. & 1 Δ.Ε.)
 • Ένας (1) οδηγός – πλήρωμα ασθενοφόρου (Δ.Ε.)
 • Δύο (2) διοικητικοί υπάλληλοι
 • Ένας (1) τεχνικός – γενικών καθηκόντων
 • Μία/ένας (1) καθαριστής/καθαρίστρια
 • Ένας /μία (01) ΠΕ Ψυχολογίας
 • Μία (01) ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας

Οι ενδιαφερόμενοι, όπως αναφέρει η ΚΥΑ, θα υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα του υπ. Υγείας και είναι θέμα ημερών να ανοίξει το σύστημα προκειμένου να εγγραφούν οι υποψήφιοι:

Η διαδικασία είναι η κάτωθι:

 • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω του διαδικτυακού τόπου loipoepikouriko.moh.gov.gr. Η είσοδος στο διαδικτυακό τόπο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται κατόπιν πιστοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μέσω του κόμβου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε.
 • Εγγραφή στον ηλεκτρονικό κατάλογο των ΔΥΠΕ.
 • Άντληση αριθμού υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας και ανάλογα με τις ανάγκες των φορέων υγείας.

Θα επιλεγούν υποψήφιοι 87 διαφορετικών ειδικοτήτων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ. Στην διαδικασία συμμετέχουν υποψήφιοι έως 65 ετών. Οι διοριστέοι θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκειας δύο ετών.

Τα μόρια για τον διορισμό

 • Εμπειρία (7 μόρια/ανά μήνα έως 60μήνες, 420 μόρια)
 • Ειδική Εμπειρία (20 μόρια/ανά μήνα έως 24μήνες, 480μόρια) – Αφορά ΜΕΘ,ΤΕΠ, νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτών
 • Ανεργία (έως 400μόρια)
 • Ανήλικα τέκνα και προστατευόμενα τέκνα (50 μόρια ανά τέκνο έως 300μόρια)
 • Πολύτεκνος ή τέκνο πολυτέκνου (70μόρια)
 • Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνου (50μόρια)
 • Γονέας μονογονεϊκής (100μόρια)
 • Αναπηρία πάνω από 67% (100μόρια)
 • Υποψήφιος με τέκνο που έχει αναπηρία 67% και άνω (100 μόρια)
 • Εντοπιότητα (100μόρια)

Ειδικότητες

() ΠΕ 23 (κυρίως μηχανικοί, διαιτολόγοι, ψυχολόγοι, φαρμακοποιοί, πληροφορικής, νοσηλευτικής, μεταφραστές, κοινωνιολόγοι, κτηνίατροι, διοικητικοί)

() ΤΕ 21 (βρεφονηπιοκόμοι, γραφιστικής, διοικητικοί, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ιατρικών εργαστηρίων, μαίες, μαιευτικής, νοσηλευτικής, πληροφορικής, ραδιολογίας –ακτινολογίας, επισκέπτες υγείας, διατροφολόγοι, μηχανικοί)

() ΔΕ 30 (ψυκτικοί, τηλεφωνητές, βοηθοί οδοντοτεχνιτών, υδραυλικοί, κηπουροί, φανοποιοί, ξυλουργοί, τεχνικοί, χειριστών ιατρικών συσκευών, ηλεκτρονικοί, χειριστών Η/Υ, παρασκευαστών, οικοδόμων, οδηγών, πληρωμάτων ασθενοφόρων, βοηθών νοσηλευτών, μαγείρων, θερμαστών, προσωπικό ασφαλείας, ηλεκτρολόγοι, διοικητικοί, βρεφονηπιοκόμοι, βοηθοί φαρμακείου)

() ΥΕ 12 (φύλακες, νυχτοφύλακες, εργάτες, καθαριστές)

() Διαπολιτισμικοί Διαμεσολαβητές, με οποιοδήποτε τίτλο σπουδών

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2019, κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το pdf…