Ο Δήμος Αμοργού ενημερώνει τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και τους δικαιούχους του Επιδόματος Στέγασης, ότι στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, εκδόθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), στην οποία μεταξύ άλλων το άρθρο 7 προβλέπει:

“Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) και για το Επίδομα Στέγασης, για ένα μήνα ακόμη.” Επομένως, εάν σε κάποιους δικαιούχους λήγει η έγκριση και είναι περίοδος υποβολής αιτήματος ανανέωσης της εγκριτικής απόφασης, τους ενημερώνουμε ότι έλαβαν αυτοδίκαια παράταση ενός (1) μηνός (εφ όσον δεν έχουν φροντίσει οι δικαιούχοι να υποβάλλουν ανανέωση αίτησης για ένα ακόμα εξάμηνο).

Το μέτρο αυτό πάρθηκε για να περιορισθεί η προσέλευση του κοινού στις υπηρεσίες (Δήμοι και Κέντρα Κοινότητας Δήμων).

Εάν κάποιος θέλει να υποβάλει αρχικό αίτημα υποβολής λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και Επιδόματος Στέγασης, παρακαλείται να τηλεφωνήσει στο Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου μας, προκειμένου να ενημερωθεί για τα ζητούμενα δικαιολογητικά και να κλείσει ραντεβού με την Υπεύθυνη υπάλληλο κα Σοφία Νομικού για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του, στο τηλέφωνο: 2285360222 κατά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη.